Mn. Joan Casademont Marigó - Biografies

Vagi al Contingut

Mn. Joan Casademont Marigó (1869-1936). Sagristà a Figueres

Nascut a Figueres el 10 d’agost de 1869 i ordenat sacerdot el 12 de juny de 1897.
Exercí de vicari a Garriguella i la Cellera de Ter. Finalment fou destinat com a sagristà a Figueres. Home bondadós i de caràcter inofensiu, es dedicà especialment als pobres. També organitzà i fou cofundador a Figueres del Foment dels Pelegrinatges. Patia obesitat i reumatisme.


El 18 d’agost de 1936 fou detingut i empresonat al castell de Sant Ferran de Figueres. El 21 de setembre de 1936 se l’emportaren al cementiri de la ciutat amb la intenció de matar-lo, però havent-hi força gent i conscients els botxins de la simpatia que la víctima despertava entre el poble, optaren per tornar al castell i executar-la allà mateix. Rebé sepultura en el cementiri de Figueres.                                                                                                  

Retorn al contingut