Mn. Joan Font Giralt - Biografies

Vagi al Contingut


Mn. Joan Font Giralt  (Girona, 1899 – El Sallent, 1936)

Fou professor del seminari-col•legi del Collell, tasca que, als darrers temps, simultaniejà amb la parròquia del Torn, d’on era rector en morir.
Els primers dies de la guerra s’amagà en una casa del Torn, malgrat haver-se pogut escapar amb facilitat. Segons sembla preferí de no abandonar els feligresos, confiant que no li passaria res de mal. El 15 d’agost de 1936 fou detingut pel comitè local. El dugueren a la carretera de Banyoles a Olot, per Santa Pau, fins el pont de les Esparragueres, al terme del Sallent. Allí, després d’haver estat maltractat i insultat, fou assassinat a l’edat de 36 anys.
Mn. Font i Giralt fou un home de vasta cultura i quan transcendir la notícia del seu assassinat va causar un forta commoció en l’Associació d’Esperantistes Catòlics d’Europa, de la qual n’era president. Se suposa que les seves despulles reposen al cementiri de Girona.

                                                                                        
                                                                                          

.

Retorn al contingut